Welkom bij Meldpunt Vaccinatie

SARS-CoV-2

De presentatie van het vaccinatierapport is uitgesteld. Ook nagekomen boostermeldingen moesten nog worden verwerkt. Wij houden u op deze website, de nieuwsbrief van de BPOC2020 en social media op de hoogte. De voortgang melden wij ook in de nieuwsflitsen op de website van de BPOC2020. De laatste nieuwsflits treft u altijd op de voorpagina van de BPOC2020 aan.

Bij dit meldpunt kunt u uw bijwerkingen of die van u naaste(n) melden wanneer u vermoedt dat deze het gevolg zijn van vaccinatie tegen SARS-Cov-2.

Dit meldpunt is een burgerinitiatief, dus GEEN overheidsmeldpunt!

Wie kan melden?

  • U kunt zelf melden
  • Wanneer u niet in staat bent zelf te melden: uw voogd, bewindvoerder of familie in de 1e graad.
  • Bij een overlijden: bewindvoerder, voogd of familie in de 1e graad van de overledene.

Hoe kunt u melden?

Meldingen kunt u doen door een email te sturen naar meldpuntvaccinatie@bpoc2020.nl.

Vermeld in de email:

  • uw naam
  • uw telefoonnummer
  • in het kort uw klacht

Wanneer één van bovenstaande gegevens ontbreekt, kunnen wij uw melding niet in behandeling nemen.

U wordt z.s.m. gebeld. U krijgt in dit telefoongesprek verdere instructies.

U wordt zonder nummermelding (anoniem) gebeld.

Na dit gesprek ontvangt u via email een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee u kunt inloggen op het meldingsformulier via onderstaande button.

Ons belteam is vanaf 15 november aktief. Tot die tijd lopen wij de achterstanden in die wegens de vele meldingen zijn opgetreden.

Wanneer u binnen 14 dagen niet gebeld bent, stuur dan een email naar meldpuntvaccinatie@bpoc2020.nl, met een verwijzing naar uw aanvankelijke melding.

 

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2022

(inclusief achterstand van eerder benaderde melders)*

Sterfgevallen

Ernstige gezondheidsschade

*Let op: het betreft hier mede een update van eerder dit jaar (vaak maanden geleden) benaderde melders die het formulier nog niet hadden ingevuld. Na 15 november betreft het tevens nieuwe meldingen die benaderd zijn door ons belteam.

Secured By miniOrange