Welkom bij Meldpunt Vaccinatie

SARS-CoV-2

  Onderzoek afgerond:

Meldpunt vaccinatie offline

Het Meldpunt Vaccinatie is definitief offline. Wij nemen geen nieuwe meldingen via deze website meer aan. 

U kunt uw bijwerkingen nog wel blijven melden via meldpuntvaccinatie@bpoc2020.nl. Wij zullen de bijwerkingen en overlijdens blijven registreren maar slechts in uitzonderlijke gevallen nabellen. Vermeld altijd uw naam en telefoonnummer. 

De commissie heeft haar onderzoek afgerond, en biedt de meldingen nogmaals aan het Lareb aan.

De commissie hecht eraan te vermelden dat de stopzetting van het meldpunt op eigen initiatief is gebeurd. Er is geen enkele druk uitgeoefend die tot dit besluit heeft geleid.

Het verwerken van meer dan 50 meldingen per dag is arbeidsintensief en voor de commissie niet werkbaar meer.

Het doel van het meldpunt was onderzoek doen naar de bijwerkingen en overlijdensgevallen na vaccinatie, en deze vergelijken met cijfers bij het Lareb. Wij hebben voldoende meldingen gekregen om ons onderzoek af te kunnen ronden.

De conclusies van het onderzoek worden in het volgende rapport opgenomen.

Uiteraard zullen wij de melders die nog niet door ons benaderd zijn nog bellen.

Wij danken alle melders voor hun moed en medewerking, en wensen hen veel sterkte!

BPOC2020

Het Meldpunt Vaccinatie maakt een herstart!

Interview over Meldpunt Vaccinatie door Ab Gietelink

Laatst bijgewerkt: 8 oktober 2021

Sterfgevallen

Ernstige gezondheidsschade

Secured By miniOrange