Welkom bij Meldpunt Vaccinatie

SARS-CoV-2

Welkom op de website van het Meldpunt Vaccinatie. Dit meldpunt is een burgerinitiatief van de BPOC2020.

Op dit meldpunt kunt u bijwerkingen en overlijdensgevallen melden die zijn opgetreden na vaccinatie met één van de SARS-CoV-2-vaccins. Het meldpunt is opgericht omdat wij ons ernstig zorgen maken over de registratie van bijwerkingen en overlijdensgevallen door het Lareb, de officiële overheidsinstantie die bijwerkingen van medicijnen registreert. Het aantal meldingen van overlijdensgevallen dat wij ontvangen hebben ligt ongeveer drie keer zo hoog dan bij het Lareb. Bovendien heeft het Lareb nog geen enkele  publieke openheid gegeven of er tussen de bij hen geregistreerde meldingen en de vaccinaties een causaal verband is gevonden.

Onderstaand kunt u het aantal meldingen zien dat wij hebben geregistreerd. Het betreft hier gecontroleerde meldingen: met al deze melders is telefonisch contact geweest. In werkelijkheid ligt het aantal meldingen hoger, omdat wij nog niet alle melders hebben kunnen bellen. Onderstaande cijfers worden wekelijks bijgewerkt. Wanneer u meldt krijgt u, na telefonische controle van uw melding, toegang tot een door deskundigen opgestelde gedetailleerde vragenlijst. Deze deskundigen beoordelen uw melding. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw gegevens worden alleen met onze deskundigen op geanonimiseerde basis gedeeld.

Aan de hand van de meldingen wordt door deze deskundigen een rapport opgesteld wat tevens zal worden gebruikt in het kort geding en de bodemprocedure die de BPOC2020 op zeer korte termijn tegen VWS gaat voeren teneinde een schorsing van de vaccinaties te bewerkstelligen. De conclusies uit het rapport zullen op deze website vermeld worden.

Wij hebben het Lareb op de hoogte gesteld van dit meldpunt. Op 9 september hadden wij een ontmoeting bij het Lareb. Lees hier het gespreksverslag van deze ontmoeting.

De registraties bij dit meldpunt én de rechtszaken tegen het VWS zetten wij  door omdat wij het gezien de ernst van de meldingen die wij hebben geregistreerd noodzakelijk vinden dat de vaccinaties onmiddellijk geschorst worden zodat een diepgaand onderzoek tussen het verband van de meldingen en de vaccinaties plaats kan vinden.

Natuurlijk kunt u uw melding behalve hier, mede bij het Lareb doen. 

Let op: dit is geen meldpunt van de overheid!

Laatst bijgewerkt: 16 september 2021

Sterfgevallen

Ernstige gezondheidsschade

Secured By miniOrange